ABC Concept

ABC Planontwikkeling biedt creatieve en realistische oplossingen op het gebied van (her)ontwikkelingsvraagstukken. Het gaat dan om opgaven waarbij stedenbouwkundige, maatschappelijke en planeconomische marktvisies worden ontwikkeld met betrekking tot veelal binnenstedelijke of binnendorpse locaties of objecten. Er wordt opgetreden als gedelegeerd conceptontwikkelaar voor derden, zoals gemeenten, eigenaren, gebruikers en (institutionele) beleggers. De verdere uitvoering van de projecten kan door ABC Nova worden overgenomen, waarna invulling en afzet desgewenst door ABC Capital kan worden begeleid.

T. 026 - 352 33 33
E. info@abcconcept.nl

Ga naar website

ABC Capital

ABC Capital is volledig onafhankelijk en is gericht op het structureren en het tot stand brengen van vastgoedtransacties op het gebied van woningen, winkels, kantoren of een combinatie hiervan. ABC Capital heeft zich gespecialiseerd op het gebied van veelal (volumineuze) woningportefeuilles, commerciële complexen en maatschappelijk vastgoed. Concreet betekent dit dat wij met onze kennis (en modellen) van o.a. dispositiebegeleiding, inventarisatieprocessen, financiële analyses, specifieke (des)investering-en financieringstructuren, wetgeving en marktontwikkelingen al vele jaren een breed scala aan (gerenommeerde) opdrachtgevers met succes begeleiden. Opdrachtgevers zijn institutionele partijen (pensioenfondsen, verzekeraars), particuliere beleggers, woningcorporaties, financiële instellingen, overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

T. 026 - 352 32 32
E. info@abccapital.nl

Ga naar website

ABC Vastgoed

ABC Vastgoed is een Nederlandse middelgrote vastgoedonderneming, opgericht in 1949 en sindsdien uitgegroeid tot een groep van bedrijven die inhoudelijke dienstverlening bieden op het gebied van procesmanagement, planontwikkeling, planrealisatie, beleggingen en financieringen van zowel commercieel vastgoed als woningbouw. In totaal telt ABC Vastgoed Groep circa 80 hooggekwalificeerde medewerkers met een achtergrond op het gebied van bouwkunde, vastgoedadvisering, planeconomie en bedrijfskunde.

T. 026 - 352 33 33
E. info@abcvastgoed.nl